دکتر مردانی

دکتر مردانی

  • دانشجو سال چهارم دکترای مدیریت اقتصاد بین الملل
  • دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته (مدیریت هتلداری) از دانشگاه استراتکلاید اسکاتلند (1379)
  • سرگروه ارزیاب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (مراکز اقامتی و پذیرایی)
  • مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره سابق شرکت آموزشی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد و رئیس مرکز آموزشی،علمی کاربردی هتلداری و سیاحتی بنیاد
  • رئیس هیات مدیره شرکت هتلهای بین المللی پارسیان از سال 1388 تاکنون
  • مدیر عامل شرکت هتلهای بین المللی پارسیان از سال 1383 تا 1388
  • مدیر عامل هتل بزرگ استقلال (هیلتون سابق) و عضو هیات مدیره 1378 تا 1380
  • مدیر عامل هتل انقلاب تهران (رویال گراند سابق) (1376-1378)
  • مولف کتاب مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت هتلداری