بازخورد جامعه دانشجویی

میشه گفت بهترین دوره هتلداری رو برگذار میکنن

سعید صحراگرد
سعید صحراگرد

دوره هتلداری

من در دوره ارزیابی هتل آموزشگاه دانش پژوهان شرکت کردم و خیلی برام مفید بود

علی برزگر
علی برزگر

دوره ارزیابی هتل

من در دوره هوانوردی شرکت کردم و تونستم با گذروندن این دوره در بهترین ایرلاین استخدام بشم و به همه پیشنهاد میکنم

مهدی مهربان
مهدی مهربان

دوره هوانوردی

مربیان دانش پژوهان

سامان سبزه کار
مدرس گردشگری
دکتر سید فرخ میر شاهزاده
مدرس وزارت میراث فرهنگی
دکتر عباس شیریان
مدرس وزارت میراث فرهنگی
دکتر مردانی
مدرس وزارت میراث فرهنگی